In de juridische praktijk zie ik ze (te)veel: oplopende of voortslepende conflicten

In of om zo’n conflict lopen we aan tegen onbegrepen, onverstaanbaar en/of onbeheersbaar gedrag. We hebben last van de gevolgen van onvermogen.

Als er (een vermoeden van) autisme speelt

Onbegrepen, onverstaanbaar of onbeheersbaar gedrag hoeft niet, maar kán samengaan met (een vermoeden van) autisme, autistisch spectrum stoornis (ASS). Of van het syndroom van Asperger. Sinds de vijfde editie van de DSM-5 in 2013 heeft het syndroom van Asperger geen aparte diagnose meer.

Maar dan…

Niet zelden is er al een lange en zware periode aan voorafgegaan voordat het woord autisme wordt benoemd. Maar dan begint het pas. Bij (een vermoeden van) autisme is hulp vaak meer dan welkom.

Onwetendheid, taboes en schaamte weerhouden mensen van een eerste stap naar hulp

Onbegrip en (voor)oordelen, gevoelens als ‘anders zijn dan anderen’, ‘niet kunnen voldoen aan normen’, schaamte, onbeheersbaar gedrag maakt praten over verborgen leed er niet eenvoudiger op.

De kracht van goede informatie bespreekbaarheid en inzicht

De drempel om te praten over verborgen leed kan hoog zijn. En de weg naar verbetering van levenskwaliteit lang, glibberig en vol kuilen en bochten. Ongeacht of er al dan niet een ‘officiële’ diagnose is gesteld. Goede informatie, bespreekbaarheid en inzicht kan helpen om in het dagelijkse leven verlichting te ervaren.

Website www.financiereninbalans.nl foto 800 x 300 met font Ultra pg 28 Helvetica pg 21 vet(18)

Bespaar bakken tijd, energie en geld door te putten uit wat ik heb geleerd over autisme / Asperger

Ondernemers, (ex-)partners van ondernemers, directieleden, managers, advocaten, mediators en adviseurs die professioneel of persoonlijk te maken hebben met (een vermoeden van) autisme en op zoek zijn naar hulp vinden bij mij inspiratie en praktische tips die op het werk en thuis bakken tijd, energie en geld kunnen besparen.

Deelnemers zeggen dit 200x200 Ultra

“Luisteren en aandachtig zijn lukt niet als ik ondertussen probeer alles wat ik hoor en zie te koppelen aan beelden en geluiden die ik al ken. Ik zoek naar regels: ‘Dit wordt van mij verwacht. Toen ik DIT deed, was het goed. En dan loop ik steeds achter. Erg vermoeiend. Het samen visueel maken van wat ik beschreef hoe het gaat in mijn hoofd heeft mij geholpen. Dat was fijn.” Ondernemer

Wil je me spreken over jouw vraag?

Voor het bespreken van jouw vraag kun je het best een plek
reserveren voor een 1-op-1 strategisch Van-onrust-naar-groeigesprek.

Ja, het is tijd voor een gesprek

En vergeet niet om je aan te melden voor updates:
de “Verrijkingstips”
Gebruik daarvoor de button hieronder.

Abonneren op Verrijkingstips