Bedrijfsfinanciering. Eerst vervulling opschortende voorwaarden oplossen. Daarna pas tekenen!

23-01-2014

Breng opschortende voorwaarden in je bankfinanciering in lijn met afspraken tussen zakenpartners. En andersom. Want Double Trouble, zoals de heer Jansen (*) overkwam, wil je vast niet meemaken.

Een procedure die heeft geleid tot een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden, spoort ondernemers aan om zich te verdiepen in de kleine letters van hun financieringscontract met de bank of een andere bedrijfsfinancier of investeerder.

Conflict tussen zakenpartners werkt door op andere terreinen

Weliswaar was het hoofdonderwerp een conflict tussen zakenpartners, (indirect) aandeelhouders en de directie.  Maar evengoed wordt duidelijk dat de manier waarop een directeur omgaat met het ondertekenen van een financieringsovereenkomst met de bank hem ook nog eens financieel kan opbreken in privé.

Voorkom ‘Double Trouble’ als statutair bestuurder

Dia5Jansen (*niet zijn echte naam) was een van de statutair bestuurders van een BV. In de hitte van de strijd tussen aandeelhouders en directie werd Jansen ontslagen. Jansen vecht zijn ontslag aan en eist een financiële vergoeding van de BV. De BV op haar beurt vordert van X een vergoeding van schade die X heeft veroorzaakt.

Aan Jansen wordt onder meer verweten dat hij onbehoorlijk heeft gehandeld.

FIB Visuele weergave signature system- financier blauw op witJansen was namelijk namens de BV een financieringsovereenkomst met de bank aangegaan. Terwijl  op dat moment niet duidelijk was of de opschortende voorwaarden vervuld zouden worden. 

Dat na het ontstaan van een aandeelhoudersconflict ook nog het toekomstperspectief van een onderneming op het spel komt te staan is haast meer regel dan uitzondering.

Opschortende voorwaarde

Zonder juridische opsmuk betekent een opschortende voorwaarde dat éérst aan een voorwaarde dient te zijn voldaan voordat een overeenkomst volledig werking heeft.

In dit geval stelde de bank als de opschortende voorwaarde dat de aandelen in de BV volledig zouden worden gehouden door een Nederlandse BV.  Dat was namelijk nu niet het geval.

Vitamineboost of  uitgeperste sinaasappel?

IMG_1599

Samenwerking tussen zakenpartners levert gelukkig vaak een vitamineboost op.
Soms daarentegen is de associatie met het uitgeperst zijn als een sinaasappel eerder gemaakt.

De kwestie die aan dit arrest vooraf ging illustreert het belang om:

  • zelf als ondernemer in control te blijven. Dus niet onbewust en/of ongewild controle uit handen geven.
  • uitstekend verwachtingenmanagement tussen samenwerkingspartners.

NB. Herkenbaar? Red je balans en meld je aan voor een Impactgesprek

En ja, ik weet het. Een heleboel details uit deze zaak en overige belangrijke aspecten blijven in dit artikel onbelicht.

Voor nu een:

Anti-stressplan voor het aangaan van een financieringsovereenkomst.

  • Ga na of er opschortende voorwaarden staan in je concept financieringsovereenkomst.
  • Breng in kaart wat de juridische betekenis is van deze opschortende voorwaarden. In de relatie tussen je onderneming en de bank, in de relatie tussen aandeelhouders, in de relatie tussen bankfinanciering en andere documenten of aspecten. Zoals een samenwerkingsovereenkomst met zakenpartners. Whatever de naam ervan mag zijn, inclusief aandeelhoudersovereenkomst en andere relevante stukken.
  • Inventariseer wat de impact is van die voorwaarden. Financieel, commercieel, fiscaal en emotioneel.
  • Onderzoek of de opschortende voorwaarden qua inhoud en reikwijdte realistisch / haalbaar zijn. Bezien vanuit de kredietnemer(s) en vanuit andere betrokkenen.
  • Verken of de opschortende voorwaarden qua inhoud en reikwijdte aanvaardbaar zijn. Bezien vanuit de kredietnemer(s) en vanuit andere betrokkenen.
  • Bepaal of er aanleiding is om terug te gaan naar de onderhandelingstafel. Dat kan zijn bij de bank, bij mede-aandeelhouders, bij anderen.
  • Behoed je voor de gedachte dat ‘het zo’n vaart niet zal lopen’. Of dat het inwinnen van juridisch advies overbodig is.
  • Zet geen handtekening onder een financieringsovereenkomst met opschortende voorwaarden waarvan je weet dat ze niet, of niet op tijd, kunnen worden vervuld.

Disclaimer

Dit artikel is informatief van aard. Deze informatie vervangt op geen enkele manier juridisch advies in een concrete individuele situatie. Financieren in Balans Meer Cash Meer Flow ® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens doen of niet-doen op grond van dit artikel.

Interessant en belangstelling om op de hoogte te blijven?

Meld je aan rechts op deze pagina bovenaan. En ontvang periodiek wetenswaardigheden in je mailbox.

Mis vanaf nu geen groeimogelijkheden meer

 

 

 

 

 

PS. Wist je dat Financieren in Balans Meer Cash Meer Flow ® periodiek een Masterclass organiseert ‘Bedrijfsfinanciering. Haal meer rendement uit je inzichten’ ? button(2)