Van focus op juridische contractvorming naar focus op wat mensen en organisaties beweegt

Na afronden van mijn studie Nederlands recht werd het mijn werk om me op een klantgerichte wijze te bewegen in het spanningsveld tussen rendement en risico. De dynamiek waarin stakeholders zich, soms zonder het te willen, tot elkaar hebben te verhouden, fascineerde me vanaf het begin.

Voordat ik in 2006 Kootstra Juristerij oprichtte, was ik werkzaam bij (internationale) corporate banken, in de accountants- en full servicebelastingadviespraktijk.

Financieringsarrangementen bij concernfinanciering

Vanuit uiteenlopende functies begeleidde ik talrijke vraagstukken op het gebied van concernfinanciering, innovatie, herstructurering, continuïteit. In landelijke krantenkoppen trof ik geregeld namen aan die me vanuit mijn werk bekend voorkwamen.

Over toenaderen en professioneel afstand bewaren

Werkzaam zijn in de accountants- en full service belastingadviespraktijk bracht mij op een andere manier in contact met interactie tussen familiesystemen en een organisatiesystemen in en om familiebedrijven. Daarnaast groeide mijn bewustzijn over specifieke uitdagingen in de adviesrelatie tussen familiebedrijven, accountants en adviseurs.  In een complexe wereld van geschreven en ongeschreven wetten, van regels en (tucht-)recht kon ik merken dat de dans tussen toenaderen en professionele afstand bewaren vooral ook leiderschap en begeleiderschap vraagt.

Met een andere bril op dan bij de bank, kwam mijn juridische vakkennis op deelthema’s waaronder rekening-courant, verrekening, allerlei verschijningsvormen van (achtergestelde) leningen, zekerheidsrechten zoals pandrecht, hypotheekrecht, borgtocht, garantie en hoofdelijkheid, volop van pas.

Steeds meer raakte ik gefascineerd door de vraag wat er, naast training in communicatieve vaardigheden, verder nog behulpzaam zou kunnen zijn in het vinden van een respons op situaties waarin emoties complex, hardnekkig of onbegrepen zijn.

Emoties trekken zich niets aan van handtekeningen op papier

Het werd me duidelijk dat er wezenlijk winst is te behalen in het vermogen om vertrouwd te raken met het richten van aandacht  naar innerlijke, emotionele processen die meekomen met een vraagstuk. Dit type vragen gaat over uitzoomen, de focus van aandacht verleggen met behulp van een ander type vragen dan gebruikelijk is in het financieel-juridische werkveld.

Over het erkennen van de invloed van systeemdynamiek op individuele mensen, (executive) teams en organisaties

Daarop besloot ik om in mijn begeleiding voortaan het opsporen van wat in een vraagstuk ongezien én wezenlijk is, centraal te stellen. Geïnspireerd door diverse bronnen vervolgde ik mijn weg.

Opleidingen in werken vanuit systemisch perspectief in en om families en organisaties hebben bijgedragen aan praktische vaardigheden om in te zetten waar dat passend is.  Ook scholing in meergenerationele traumaverwerking heeft me waardevolle handvatten aangereikt om inspiratie te bieden.

Meer en meer is mijn focus gericht op het faciliteren van een klimaat waarin de invloed van systeemdynamiek op individuele mensen, (executive) teams en organisaties kan worden erkend. Zodat handelingsalternatieven groeien. Zodat de relatie tussen stakeholders, waar nodig, aan kracht kan winnen. En zodat veerkracht en creativiteit tot bloei kunnen komen.

Aanvankelijk maakte ik me wat zorgen

Aanvankelijk maakte ik me wat zorgen of ik voldoende verbinding kon maken met vrouwen, mannen en organisaties terwijl ik niet, net zoals voorheen, juridische documentatie zou doornemen of in concept zou opmaken.
Want het tot stand brengen en lezen van juridische documentatie was een belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden, ook in Kootstra Juristerij.

En wat bleek? Mijn zorg bleek onterecht

Want samen met mijn cliënten heb ik ontdekt dat samenwerken op een onconventionele manier groei van vertrouwen, veerkracht en creativiteit oplevert. Ook collega-professionals zoals advocaten, mediators, notarissen, (bedrijfs-)juristen, accountants, belastingadviseurs zijn welkom voor assistentie, en voor training in het omzetten van ontdekken wat er nog meer speelt ‘achter de vraag’ in daadkracht die past bij de situatie en bij henzelf.

Mijn filosofie

Ik geloof dat de beste manier om een vraagstuk te benaderen verschillend is voor ieder mens en voor iedere organisatie. En dat het in ieder geval een benadering vraagt die niet kil, saai, te ingewikkeld, soft of zweverig is, maar eentje die resultaatgericht, warm en persoonlijk is.

Geen 2 mensen of 2 organisaties zijn hetzelfde, zelfs als een vraag of probleem met dezelfde woorden is geformuleerd

Ik beschouw het als mijn werk om met relevante en inspirerende begeleiding en training bij te dragen aan een klimaat waarin welbevinden van mensen en organisaties kan groeien in contact met wat de toekomst van hen vraagt.

Funfact: bovenstaande beelden zijn een detailweergave van een kunstwerk in het Cultuurcentrum Hasselt (B). Aan het achterhalen van de naam van de maker wordt gewerkt.

Mijn opleiding en professionele achtergrond, en waarom dat voor jou van waarde kan zijn

Met meer dan 25 jaar ervaring in bedrijfsjuridische functies in een interdisciplinaire omgeving te midden van financiers, investeerders, accountants, belastingadviseurs van corporate organisaties en (familie-)bedrijven, ben ik op een andere manier dan anderen in de positie om deze ervaring in te zetten.
En de hiervoor bedoelde ervaring zet ik, waar nodig, in terwijl ik begeleiding bied bij het vinden van diepere oorzaken van waar het emotioneel vastloopt, en bij het vinden van antwoorden op zowel traditionele als onverwachte plaatsen.

Als systemisch geschoolde facilitator ga ik ervan uit dat bepaalde problemen in wezen oplossingen zijn voor onderliggende oorzaken in of om het familie- of organisatiesysteem, waarvan de persoon of de functionaris met dat probleem deel uitmaakt. Bij Financieren in Balans leggen we dan ook de nadruk op het waarnemen vanuit systemisch perspectief, die stimuleert dat je met doorleefde inspiratie zelf een passende beweging kunt maken naar de toekomst toe.

Meer weten over mijn loopbaan? Informatie over mijn CV vind je hier op mijn LinkedIn profiel.

Connecting the dots: praktische instrumenten

Als instrument om de vertaling van doorleefde inzichten naar je dagelijkse leven en/of je day-to-day business te bevorderen is er de mogelijkheid om allerlei praktische tools op maat in te zetten. Waaronder het door mij ontwikkelde BALANS Management Canvas ©.

Weet je al of Financieren in Balans iets voor je kan betekenen?

Als je voor het antwoord op die vraag mijn persoonlijk verhaal wilt weten, klik dan op ‘Zal ik je wat meer over mij vertellen?’ (link in bewerking) of laat het weten per mail.