geen 2 mensen of 2 organisaties zijn hetzelfde zelfs als een probleem met dezelfde woorden is geformuleerd

Wat mij bracht van focus op juridische contractvorming naar focus op traumasensitiviteit

Nadat ik mijn studie Nederlands recht afrondde werd het mijn werk:

Akten voor bedrijfsfinanciering opstellen en begeleiden.
Bijdragen aan het voorbereiden en
beoordelen van kredietaanvragen.
Adviezen opstellen en vragen beantwoorden.
Juridische actualiteiten delen met anderen. Vooral over thema’s op het gebied van financiering die mensen zowel zakelijk als privé raken, denk aan rekening-courant, (achtergestelde) leningen, pandrecht, hypotheekrecht, borgtocht, hoofdelijkheid, garanties en zo meer.

En ik vond het nog leuk ook. Fascinerend zelfs

Voordat ik in 2006 startte met Kootstra Juristerij werkte ik vanuit uiteenlopende functies bij (internationale) corporate banken en in de accountants- en full service adviespraktijk.

Van Kootstra Juristerij naar Financieren in Balans

Als bewust ervaren instemming de kern is van een contract, dan raakt het vermogen om emoties te verstaan deze kern

Gaandeweg besloot ik het creëren van een ontvankelijk gemaakte setting die het vermogen om emoties te verstaan stimuleert, meer en meer centraal te stellen.
Dat was mijn antwoord op wat ik waarnam in en om bedrijfsopvolging bij familiebedrijven.

En ik houd ervan om frisse ideeën, een nieuw perspectief te ontwikkelen.
Graag ontwikkel ik nieuwe opties, ook waar het vastloopt.
Onconventionele oplossingsrichtingen, ook voor conventionele vraagstukken.

Aanvankelijk maakte ik me wat zorgen

Aanvankelijk maakte ik me wat zorgen of ik voldoende verbinding kon maken met vrouwen, mannen en organisaties zonder dat ik hun juridische documentatie zou doornemen of in concept zou opmaken. Want dat was wat ik vroeger vooral ook deed vanuit Kootstra Juristerij.

En wat bleek? Mijn zorg bleek onterecht

Want samen met mijn cliënten heb ik ontdekt dat samenwerken op een onconventionele manier krachtige resultaten oplevert.

Wat Financieren in Balans anders maakt dan anderen,
en waarom dat voor jou van waarde kan zijn

Graag lever ik waarde door een hoge kwaliteit van aanwezigheid te stimuleren in een setting die veilig, geborgen en verbindend is, als een onconventionele gids om dilemma-oplossend vermogen te trainen op een manier die familiebedrijven en hun adviseurs graag willen.
In zo’n setting draag ik graag bij aan het bieden van game-changing inspiratie zodat emoties in de onderlaag worden verstaan en er volop ruimte is voor gedragen besluitvaardigheid, daadkracht en creativiteit.

Meer weten over mijn loopbaan?
Informatie over mijn CV vind je hier op mijn LinkedIn profiel.

Connecting the dots: praktische instrumenten

Als instrument om de vertaling van doorleefde inzichten naar je dagelijkse leven en/of je day-to-day business te bevorderen is er de mogelijkheid om allerlei praktische tools op maat in te zetten. Waaronder het door mij ontwikkelde BALANS Management Canvas ©.

Weet je al of Financieren in Balans iets voor je kan betekenen?

Als jouw antwoord ja is, of je wilt overleggen, neem dan gerust contact met me op.