In gesprek. Dr. Martin Brink: ‘Mijn geheim? Genadeloos de shit opzoeken. Meteen!’

12-09-2015

800 x 600 In Gesprek met Dr Martin Brink Blij verrast ging ik in op de uitnodiging voor een gesprek met Dr. Martin Brink. Als enige Nederlander is hij opgenomen in het CEDR (Center for Effective Dispute Resolution) Global Mediator Panel. Je kent hem misschien wel. Als advocaat, mediator, raadsheer-plaatsvervanger van Gerechtshof ‘s-Gravenhage, voorzitter van de Vereniging van Corporate Mediation of als arbiter NAI. Of als schrijver. Zoals van Due Diligence’, het onderwerp van zijn promotieonderzoek. Dat boek staat al in mijn kast. Of van (Business) Mediation en materiedeskundigheid’. Ik kreeg een exemplaar mee, aardig he? Zie onderstaande foto. Dr Martin Brink (1)

Ik stelde Martin vragen over zijn ervaringen als advocaat en mediator.

En passant deelde hij zijn visie op ontwikkelingen in de juridische sector met me.

Martin beweegt zich al meer dan 35 jaar op een kruispunt van manieren van conflictmanagement. Wat valt hem op?

Als antwoord vertelt Martin over zijn ervaringen. Waar andere mensen een bos zien, zien vele juristen geen bos. Ze zien alleen een boom. Het is nog erger: ze zien alleen bladeren. Ze zijn gericht op details zonder dat ze het grotere geheel zien. En daardoor gaat informatie aan hen voorbij die onmisbaar is om cliënten effectief te kunnen bijstaan. Het is tijd dat juridische diensten beter gaan aansluiten bij behoeften van cliënten, aldus Martin.

‘Waaraan hebben cliënten behoefte?’, vroeg ik Martin.

Het zit ‘m in de manier waarop een cliënt zich gehoord, begrepen en gerespecteerd voelt. En dat is waaraan het veelal schort. Bij veel mediations lijkt het alsof het proces stagneert op de inhoud van het conflict. Maar eerder gaat het over het verstoppen achter de inhoud. Hem overkomt dat niet.

Aha! Ik informeerde of Martin kans zag om zijn geheim te delen.

Zijn antwoord was: ‘Ik zoek altijd genadeloos de shit op bij mensen. Meteen.’ Want als ze hun verhaal kwijt kunnen, dan doorbreekt dat een gedachte ‘het wordt toch niets’, vervolgde Martin. In de tekening die Martin vervolgens maakte herkende ik een uitbreiding van de Harvard-methode voor principieel onderhandelen (‘Excellent Onderhandelen’ van R.Fisher, W.Ury en B.Patton). Martin bevestigde dat terwijl hij zei: ‘Met deze tekening werk ik vaker. En ik onderken dat jij met Financieren in BALANS kunt bereiken dat de kern werkelijk bespreekbaar wordt. Daar waar we eigenlijk moet zijn voor een werkelijke oplossing van een conflict.’

De toekomst, wat vraagt die volgens Martin van een advocaat?

Martin signaleert een verschuiving naar een nieuwe werkelijkheid: Disruptive Innovation in de advocatuur. Zoals hij het noemt: van ‘document’ naar ‘vent’ (m/v). ‘In de traditionele transactiepraktijk maakt het weinig uit welke advocaat een document opstelt. In andere zaken willen cliënten dat niet meer.’ ‘De beweging van ‘General commercial’ advocatuur naar ‘T-shaped professional skills’ verruimt de mogelijkheden om cliënten te coachen in de manier van omgaan met conflicten’, aldus Martin. ‘Maar ook dan we zijn er nog niet’, voegde hij eraan toe. ‘Want in professionele vaardigheden bij advocaten én mediators is winst te behalen’. Daarnaast ziet Martin wezenlijke beperkingen die inherent zijn aan de aard van het beroep.

Tijd om de rol advocaat te bespreken vanuit de visie van Martin.

‘Het juridische proces bestaat uit een these (‘standpunt’ of ‘gedeeltelijke waarheid’), de antithese (‘standpunt van de wederpartij’ of ‘gedeeltelijke waarheid’) en de synthese (‘overeenstemming’ of gecombineerde waarheid)’, licht Martin toe. Vanuit zijn ervaringen als advocaat heeft Martin gemerkt dat het je in procedures bij de rechter niet in dank wordt afgenomen als je vanaf de intake bent gericht op synthese. ‘Deze 2 invalshoeken kleuren het beroep advocaat in’, vervolgt hij.

En dit is wat Martin zei. ‘Als advocaat word je ingehuurd om:

1.

Je cliënt te helpen een realiteitstoets uit te stellen. De toetsing in een juridische procedure gebeurt immers door de rechter.

2.

Het zelfrespect van cliënt in stand te houden of te versterken. Het is je taak om simpelweg juridische argumenten bedenken die het standpunt van je cliënt ondersteunen.’

‘Een 3e invalshoek’, constateert Martin er achteraan, ‘ontbreekt nu terwijl die essentieel is.

En dat is: een wezenlijk gesprek tussen cliënt en advocaat.

Daartoe wordt een advocaat echter niet opgeleid.

Een gesprek met meer diepgang dan advocaten leren, gewend zijn of kúnnen doen. Samen ontdekken wat zijn of haar eigen aandeel is in het ontstaan of voortbestaan van het conflict. Samen naar de toekomst kijken.’

De zienswijze van Martin deel ik. En ik zette dit ernaast.

Ten eerste. Het bos blijkt nog veel groter te zijn.

Als juristen zijn we geneigd eraan voorbij te gaan dat realiteit meer is dan juridische realiteit. Als we zover zijn dat we behalve blaadjes ook bomen en een bos zien…dan blijkt het bos opeens onderdeel uit te maken van een nog veel groter geheel. Dat we eerder niet zagen. Door me te verdiepen in het systemisch gedachtengoed ben ik beter gaan inzien dat onzichtbare krachten mensen en organisaties beïnvloeden. Krachten die sterker zijn dan het – in onze maatschappij gecreëerde – juridisch krachtenveld. Ik geloof dat het inzetten van inzichten in die onzichtbare krachten zowel mensen en organisaties die recht zoeken als juridisch dienstverleners helpen om voluit te kunnen leven en werken.

Over het tweede punt. Het zelfrespect in stand houden of versterken.

‘Zelfrespect’ zegt iets over de binnenwereld van een ander. Liever spreek ik van ‘innerlijk beeld’. Dat is wat aan de oppervlakte komt bij het praktisch toepassen van het systemisch gedachtengoed. 800 x 600 Zichtbaar maken van ons innerlijk beeld van de situatie geeft informatie symptoombestrijding

Terug naar waarom ik bij Martin aan tafel zat: zijn interesse in wat Financieren in BALANS voor cliënten én juridisch dienstverleners kan betekenen.

Martin verwelkomde het concept Financieren in BALANS hartelijk. Hij constateerde dat Financieren in BALANS erop inspeelt om het gesprek mogelijk te maken dat voor cliënten én voor hun advocaat en/of mediator wezenlijk en onmisbaar is. Zo zou je het kunnen zien inderdaad.

De coaching die Financieren in BALANS biedt vult de ruimte op tussen wat cliënten nodig hebben en wat een advocaat of mediator kan bieden.

Zelfs eentje met T-shaped vaardigheden en ruime ervaring, aldus Martin. En ik hoorde Martin zeggen dat het concept Financieren in BALANS ‘food for thought’ is voor hem. Niet in de laatste plaats omdat het iets wezenlijks toevoegt aan de huidige scholing van advocaten. Dr Martin Brink VBK zwart Dr Martin Brink VBK wit (2)

 

Toen ik het parkeerterrein afreed dacht ik aan Frank Boeijen.

Denk niet wit….denk niet zwart…denk niet zwart-wit….maar in de kleur van je hart. Fluitend vervolgde ik mijn weg naar de opleiding ‘Systeemdynamiek in organisaties’. Er waren uitzonderlijke inzichten te oogsten. Ook als er helemaal geen conflict is om te worden gehanteerd met bijstand van een advocaat of mediator. Daarover vertel ik een andere keer.

Speelt er bij jou iets waarin je eraan toe bent om onrust en gepieker te overwinnen? 

Start hier.

1: Zoek een plek op waar je ongestoord kunt zijn.   2: Ga met je aandacht naar je hart en luister naar wat je hart je vertelt. Welk gevoel komt op? En onthoud: alles wat je waarneemt aan gevoelens is in orde. 3. Ga na hoe je je graag zou voelen. Wat zal er anders zijn? Waar en hoe zou je dat merken? Ook hier is alles in orde wat bij je opkomt. Is Business strategie met de wijsheid van je onbewuste iets voor jou? Ik ben benieuwd naar je reactie. Laat het me weten waarom wel of niet.