Overnamefinanciering. Als je één (be)ding kiest…

12-01-2014

Van aanvraag overnamefinanciering naar bubbelsKijk dan eens naar de achtergestelde lening.  En financiert de bank de rest? Lees wat helpt om van de A van Aanvraag te komen tot de B van Bubbels in plaats van Bottleneck.

FIB -overnamefinancieringAchtergestelde lening als gebruikelijk onderdeel van overnamefinanciering

Overdracht van aandelen. De achtergestelde lening is haast niet weg te denken als onderdeel van een overnamefinanciering. De verkoper en de koper van aandelen in een BV spreken af dat de koper de koopprijs gedeeltelijk ‘schuldig blijft’. De verkoper toont zich bereid om mee te werken aan een omzetting van een gedeelte van de koopprijs in een achtergestelde lening van hem/haar als verkoper aan de kopende opvolger. Meestal financiert de koper de rest van de koopprijs met hulp van een externe financier, zoals een bank.

Van entrepreneurial exit naar echt loslaten.

Als verkoper wil je kunnen loslaten na je entrepreneurial exit. En voor menig verkoper van een bedrijf is het een hele kluif om meer afstand te gaan nemen van zijn of haar levenswerk.

Van entrepreneurial entry naar echt losgaan.

En als kopende opvolger wil je de handen vrij en kunnen losgaan na je entrepreneurial entry. Businessplan opstellen, prijs bepalen, financiering regelen, klanten en leveranciers op de hoogte stellen, aandacht hebben voor de bedrijfscultuur en de uitstraling naar buiten. En zo meer. Als je ervaart dat er veel op je af komt, weet dan dat je daarin niet alleen staat. Ik hoor het vaker.

Maak van je achtergestelde lening geen partystopper.  

Hoewel een achtergestelde lening een uitermate geschikt middel kan zijn om financiering van bedrijfsoverdracht te faciliteren, staat dit juridisch instrument vaak op gespannen voet met kunnen loslaten en losgaan. Te vaak, als je het mij vraagt. Over een belangrijke oorzaak daarvan lees je hier.

Partystopper no. 1: Verkoper en koper leggen hun afspraak verschillend uit.

Bij het ene koppel verkoper en kopende opvolger komt tijdens de rit een verschil aan het licht over de uitleg van een contractuele verplichting tot het betalen van aflossing op de lening.

Partystopper no. 2: Een afspraak met de bank doorkruist de afspraak tussen koper en verkoper.

Neem een andere koper en een andere verkoper. Zij waren het onderling roerend eens over wanneer de koper wat moest betalen aan de verkoper. Maar… verkoper en koper zien hun afspraak plotseling doorkruist doordat de bank de koper verbiedt betalingen te doen aan de verkoper. Want wat blijkt?

De afspraken die de koper en de verkoper onderling hebben gemaakt matchen niet met de afspraken die elders zijn gemaakt. Bijvoorbeeld in een kredietofferte en/of in een achterstellingsakte.

De bank blijkt bij de koper te hebben bedongen dat de hoofdsom van de achtergestelde lening in de koopholding blijft behouden als buffervermogen. Een conflict lijkt geboren.

Soms doet de bank er nog een schepje bovenop: verbod tot betaling van rente

Het komt voor dat de bank niet alleen protesteert tegen de betaling van aflossing maar ook (of beter: zelfs) tegen de betaling van rente door de koper aan de verkoper.

Conflict over achtergestelde lening: bedreiging voor de continuïteit van de onderneming

Zo’n conflict over een achtergestelde lening kan uitdijen tot een serieus conflict. Tot en met een opzegging door de bank van het bankkrediet aan de koper. Kortom, bij deze gang van zaken ligt een bedreiging van de continuïteit van de onderneming op de loer. Onenigheid brengt kosten en onzekerheid mee. Verliezers alom.

De ene achterstelling is de andere niet

Wist je dat het begrip achterstelling geen vastomlijnde betekenis heeft?

De juridische gevolgen van een achterstelling in de ene situatie kunnen substantieel verschillen van de juridische gevolgen van een achterstelling in een andere situatie.

Verwachtingenmanagement over overnamefinanciering: een succesfactor voor een soepele bedrijfsoverdracht.

Wat reële mogelijkheden zijn voor  de overnamefinanciering en wat haalbaar is onder de specifieke omstandigheden verschilt. Ook verschilt het per keer wat partijen moeten en kunnen regelen zodat het effect voorzienbaar is en overeenstemt met de verwachtingen en mogelijkheden van koper en verkoper.

Juridisch gedoe achteraf voorkomen? Zorg voor een match tussen aandelenoverdracht, achtergestelde lening en overnamefinanciering door de bank

Zorg ervoor dat de afspraken tussen jullie als koper en verkoper over het voorgenomen schema van betaling van rente en aflossing eenduidig zijn. En voorkom dat de overeenkomst tot aandelenoverdracht, de achtergestelde lening en de kredietdocumentatie van de bank op onderdelen strijdig zijn. En neem actie voordat de transactie definitief is.

Want vooraf juridische effecten met financiële gevolgen sturen lukt meestal beter dan bijstellen of herstellen achteraf.

Slik informatie niet als zoete koek

Foto Inspiratieboek peperkoekOver achtergestelde leningen valt veel te zeggen. En wees erop bedacht dat informatie uit openbaar toegankelijke bronnen op internet over achtergestelde leningen  op onderdelen onvolledig of eenzijdig belicht kan zijn.

Deze tip beperkt zich tot een enkele oproep aan verkopers en kopende opvolgers.

Weeg je kansen, rendement en risico. Met inbegrip van juridische effecten. En vraag dóór.

Ben je in overleg met je accountant en/of met je fiscalist, denk er dan op tijd aan om je niet alleen over de cijfers en over fiscale consequenties te laten voorlichten.

Voor een uitstekende feeling bij wat voor jou belangrijk is heb je inzicht nodig in de juridische effecten van een transactie. En in de samenhang tussen de verschillende afspraken met diverse partijen. Inclusief met je bankfinanciering, als je die hebt. Dit stelt je in staat om voor jezelf te wegen of risico’s opwegen tegen kansen en rendement.

En heb je twijfel, vraag dóór. Het gaat om jouw werk- en leefsituatie!

Corporate Finance en het leven na Closing Date

Krijg je als koper begeleiding van een corporate finance adviseur? Uitstekend.

Maar let op. Voor je corporate finance adviseur is de klus in principe geklaard met de closing. Terwijl het voor jou eigenlijk pas begint nadat alle handtekeningen zijn gezet. Er zit maar één ding op, en dat is…

Teken uitsluitend wat duidelijk, haalbaar en acceptabel voor je is

champagne en glasOnderteken alleen documentatie zodra het je duidelijk is wat je tekent en wat de onderlinge samenhang tussen afspraken is. Teken pas zodra je weet of het effect van afspraken haalbaar en acceptabel voor je is.

Zodat de B voor jou betekent: Bubbels in plaats van Bottleneck.

Tenslotte ben jij degene die, als enig directeur-eigenaar of samen met anderen, fris en monter het bedrijf op de rails moet houden.

Presentatie garantievermogen in de jaarrekening

Lening in balansDeze tip gaat niet in op de presentatie van een lening met achterstellingsclausule in de jaarrekening. Al valt er het nodige te zeggen over achtergestelde leningen die nu eens wel en dan weer niet meetellen bij de presentatie als garantievermogen van de BV.

Achtergestelde lening in andere situaties dan bedrijfsoverdracht

Ook in andere situaties dan een bedrijfsoverdracht kan de presentatie van een achtergestelde lening bijdragen tot het wel of niet doorgaan van een transactie. Of de condities beïnvloeden waaronder een transactie doorgaat. Hiervan zijn legio andere voorbeelden te geven.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • een kredietlimiet bij een leverancier of op een afnemer.
  • een aanbesteding waarbij je als inschrijver aan financiële eisen moet voldoen.
  • de financiële gegoedheid van je nieuwe huurder in een situatie van indeplaatsstelling
  • een kapitaalinjectie door je investeerder.

Interesse om te bespreken waar je hulp kunt gebruiken?

Laat het me weten.