Ontdek de krachtige werking van het systemisch gedachtengoed | Anke Kootstra | www.financiereninbalans.nl | www.mytristedadvisor.nl

 

 

 

Waarin het toepassen van het systemisch gedachtengoed zich onderscheidt van andere begeleidingsvormen.

Er is een belangrijk onderscheid tussen het systemisch coachen aan indivuele coachee of aan een team en andere coachingsmethoden.

Bij toepassing van het systemisch gedachtengoed zien en horen we degene die een vraag inbrengt als iemand die onderdeel is van een groter geheel.

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel.

Allereerst is ieder individu onderdeel van het systeem van zijn of haar familie van herkomst.

Naast het familiesysteem kan iemand onderdeel zijn van één of meer andere systemen, bijvoorbeeld een cultuur, religie of in zijn of haar werk bijvoorbeeld als medewerker, directeur-eigenaar, manager van een organisatie, therapeut of adviseur.

De natuur kent eigen wetten en ordeningen.

In de systeemdynamieken gelden andere wetten en ordeningen dan op individueel psychologisch niveau.

Het niveau van wetten en ordeningen in systeemdynamieken onderscheidt zich ook van het juridische systeem van wetten, overeenkomsten en rangorde (van crediteuren bijvoorbeeld).

Het toepassen van het systemisch gedachtengoed is behulpzaam voor bevrijdende beweging.

Systemisch waarnemen en handelen brengt door een fysieke gewaarwording onzichtbare banden en loyaliteiten uit onze familieachtergrond aan het licht.

Deze systeemdynamieken hebben een intense werking die veel verder gaat dan wat we in meer of mindere mate bewust van onze ouders hebben meegekregen.

 Inzicht in systeemdynamiek geeft belangrijke informatie die helpt voorkomen dat we slechts aan symptoombestrijding doen | Anke Kootstra | www.financiereninbalans.nl | www.mytrustedadvisor.nl

 

 

 

Vaak is het effect van een opstelling ook merkbaar voor anderen dan de vraagsteller.

Het ondervinden van een bevrijdend effect is niet slechts voorbehouden aan de cliënt die de vraag inbrengt. Een opstelling heeft vaak ook voor anderen een helend effect.

Voor de toepassing van het systemisch gedachtengoed is het niet nodig of wenselijk dat de ‘echte’ leden van de familie of het project- of managementteam aanwezig zijn bij de opstelling.

Thema’s die zich goed lenen voor praktische toepassing van het systemisch gedachtengoed zijn onder meer:

– Een strategische verandering: groei, innovatie, herstructurering of bedrijfsopvolging,  het aan- of uittreden van een externe financier of investeerder
– Omgaan met opvallend gedrag in een team of in de familie
– De start of het einde van een zakelijke of persoonlijke relatie
– Verhouding tot geld en/of een complexe situatie rondom financiën
– Verstoringen in een managementteam, projectteam of adviesteam
– Omgaan met een persoonlijk verlies

Wil je zelf ervaren wat het toepassen van het systemisch gedachtengoed je brengt?

De Workshops bevatten een kennismaking met de toepassing van het systemisch gedachtengoed voor zover het programma dat in die Workshop toelaat met die groep deelnemers.

Heb je belangstelling om eventueel met behulp van systemisch werken naar je individuele vraag of een teamvraagstuk te kijken neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.