Wat zou er anders zijn wanneer we systemische intelligentie inzetten voorafgaand aan of tijdens een gerechtelijke procedure?

11-09-2017

‘Rechter neemt het op voor opgelichte zoons’ kopt het Brabants Dagblad op 05 september 2017.

De kop en inhoud van dit artikel maakten mij wakker.

Het lezen van dit krantenartikel maakte mij wakker om te achterhalen wat de inzet van deze gerechtelijke procedure was.
Welke beslissing de rechter nam.
En welke overwegingen de rechter benoemde om tot deze beslissing te komen.

Ik lees: ‘De rechter neemt het op voor opgelichte zoons’ en ‘…heeft de rechter de kant van de kinderen gekozen’ en ‘DUO gaat in hoger beroep’.

De eerste vraag die bij me opkomt is deze:

Wie zijn de juridische partijen in déze gerechtelijke procedure?

Ik besluit om te proberen een afschrift van het vonnis te achterhalen.
Daarbij stuit ik op vragen zoals:

  • Valt deze procedure onder bestuursrecht (toekenning studiefinanciering) of civiel recht (inning van een geldvordering)?
  • Welke rechter is bevoegd? Want in deze kwestie is niet iedere betrokkene in Nederland woonachtig. En woon- of vestigingsplaats beïnvloedt het antwoord op de vraag welke rechter bevoegd is.

In mijn poging om de uitspraak te vinden komt er iets anders op mijn pad dat mijn aandacht trekt.

Het TV-programma ‘Opgelicht’ besteedde al aandacht aan dit verhaal.

Vrijwel exact een jaar geleden.

En dan hoor ik nog iets opmerkelijks.

De TV-presentator vertelt dat moeder uit het gezin ooit te gast was bij het programma ‘Tros Vermist’.

Wie eenmaal een systemische bril heeft opgezet, kan die niet meer afzetten

Terwijl ik de uitzending zit te bekijken hoor en zie ik allerlei aanknopingspunten die mogelijk duiden op geactiveerd zijn van overlevingsmechanismen in systeemdynamiek.

Dit soort overlevingsmechanismen gaat over principes als: ‘erbij horen’, ‘uitwisseling tussen nemen en geven’ en ‘ordening’.
Wie of wat heeft erkenning nodig?
Waar en hoe zijn schulden gecreëerd, kracht weggenomen?
Hoe is het met rust en helderheid tussen de onderdelen van het systeem?
Hoe is het met de voorwaarden voor welbevinden?

En ik bespeur mijn gedachte:

‘Stel dat we voorafgaand aan of tijdens een gerechtelijke procedure systemische intelligentie inzetten om te onderzoeken welke overlevingsmechanismen opspelen.

Wat zou er dan anders zijn in onze samenleving?’

Mij zou het niet verbazen wanneer inzet van systemische intelligentie:

  • het aantal aangemelde rechtszaken dan verder zou doen dalen dan het aantal van 1,6 miljoen in 2016
  • het behalen van doelstellingen uit meerjarenplan van de Raad van de Rechtspraak 2015-2020 op het gebied van snelle, toegankelijke en deskundige rechtspraak dichterbij brengt
  • een duurzaam positief effect heeft voor mentale veerkracht, traumaverwerking en welbevinden van rechtszoekenden en van anderen die geraakt worden.

De aflevering van ‘Mijn moeder heeft ons opgelicht’ van 06-09-2016 is terug te zien. Links te vinden via Google.

De uitspraak van rechtbank Den Haag d.d. 15-06-2017 is te lezen via deze link

Terug naar de krantenkop

En wat zou er anders zijn als we krantenkoppen anders opschrijven?

Ik denk aan bijvoorbeeld deze tekst:

‘Uitspraak rechter schept ruimte voor een andere dialoog tussen degenen die geraakt worden door dit geschil door te oordelen dat rijksdienst DUO ten onrechte het bezwaarschrift niet-ontvankelijk heeft verklaard en door DUO op te dragen opnieuw uitspraak te doen en inhoudelijk op het geschil in te gaan’.

Feit is dat de bovenstaande alternatieve tekst meer woorden omvat dan het aantal woorden in de oorspronkelijke krantenkop.
Minder plaats voor andere berichten? Vermoedelijk wel
Een andere score op de schaal van sensatie? Misschien
Een andere score op de schaal van prikkelende kop? Kan zijn
Een andere score op de schaal van aantrekkingskracht voor lezers? Is mogelijk

Wie zal het zeggen?

Of deze alternatieve tekst in de krant meer of minder recht zou doen aan wat de betrokkenen in deze kwestie beweegt, laat ik ter beoordeling over aan anderen. Ook aan jou.

Feit is dat mijn aandacht werd getrokken door de manier waarop deze journalist de kop verwoordde.

En zonder die krantenkop was deze blogpost er niet geweest.

Als er iets speelt waarvan je denkt dat ik er iets in kan betekenen voor jou en/of de organisatie waarvan je onderdeel bent, dan ben je welkom om contact met me op te nemen.

Mijn contactgegevens vind je hier via deze link.