Steeds meer directies en stakeholders ontdekken het:

Organisatieopstellingen kunnen een krachtig instrument zijn als steun bij organisatievraagstukken.

Website www.financiereninbalans.nl foto 800 x 300 met font Ultra pg 28 Helvetica pg 21 vet(17)

Wil je zelf ervaren wat organisatieopstellingen voor je kunnen betekenen?
Dat kan! Doe mee aan de Workshopcyclus Organisatieopstellingen

Klik HIER voor INFO & AANMELDEN Workshopcyclus Organisatieopstellingen

Denk aan bijvoorbeeld:

  • Leiderschapsvraagstukken: Wie heeft het hier voor het zeggen? Is de juridisch eigenaar ook systemisch eigenaar? Hoe gaan we om met zelfsturende teams?
  • Investeringsbeslissingen: Welk effect heeft de keuze voor financier X, investeerder Y of subsidieverstrekker Z?
  • Groeivraagstukken: Wat gebeurt er als we kiezen voor een nieuwe product-marktcombinatie, franchise, een nieuwe vestiging, export etc?
  • Samenwerking: Hoe kunnen we effectief samenwerken?
  • Reorganisatie of andere ingrijpende gebeurtenissen: Hoe nemen we ‘schoon’ afscheid? Wat heeft een hoog verloop te vertellen? Wie hebben een hoge prijs betaald?
  • Ordeningskwesties: Welke plek heeft de oprichter? Is er rebellie?
  • Verstoringen of conflicten in of om het (directie-)team: Als je naar je mede-aandeelhouder of mede-directeur kijkt, wie zie je dan echt? Wat maakt dat besluitvorming zo taai verloopt? Wat is er wezenlijk aan de hand?
  • Het nemen van beslissingen: Kies ik het ene of het andere of iets dat daaraan voorbij gaat?
  • Opvolging: Hoe zorgen we ervoor dat de plek  daadwerkelijk vrij en beschikbaar is voor de opvolger?

 

Ook intuïtief is waardevolle informatie beschikbaar

In vele (organisatie-)opstellingen in en buiten Nederland is gezien dat we intuïtief over bruikbare informatie beschikken waarvan we ons in het dagelijkse leven niet of nauwelijks bewust zijn.

Testimonial 5 Aangetrokken meedoen

Ga meteen naar INFO & AANMELDEN Workshopcyclus

Ander perspectief, verfrissende inzichten en nieuwe oplossingsrichtingen

Met waarneming vanuit het systemisch perspectief (het gedachtengoed achter organisatieopstellingen) krijgen we toegang tot verfrissende inzichten en oplossingsrichtingen die eerder on(der)belicht bleven.

Testimonial 3 Praktisch bruikbaar
Testimonial opstellingen -1 op andere manier kijken veel om over na te denken

Systemische begeleiding individueel of in een groep

Systemisch begeleiden doen we individueel of in een groep. Het is niet nodig dat de ‘echte’ (directie-, project- of advies-) teamleden, medewerkers, klanten of andere betrokken stakeholders in persoon aanwezig zijn.  In systemische begeleiding werken we met systemische vragen. Afhankelijk van de situatie kunnen we werken met representerende voorwerpen en/of met menselijke stand-ins.

Respect voor privacy van mensen en organisaties

Niet alleen mensen maar ook organisaties zijn gebaat bij respect voor privacy. Als we werken in een team of groep en/of met menselijke stand-ins is het niet een vereiste dat degene die een vraagstuk inbrengt, aan de andere deelnemers details vertelt over zijn of haar functie, organisatie of een feitelijke situatie. Ook is het niet vereist dat de namen van stakeholders, managers, medewerkers, klanten, merken et cetera aan andere deelnemers bekend zijn.

Testimonial 7 Verbinding houden met gevoel

Voor wie?

Voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met (corporate) organisaties en vanuit zijn of haar eigen functie wil kijken naar het geheel van het (corporate) organisatiesysteem. Sommige workshops organisatieopstellingen hebben een specifiek thema dat aantrekkelijk is voor specifieke doelgroepen.

Voorbereiding

Om aan organisatieopstellingen deel te nemen is specifieke voorkennis of voorbereiding niet nodig. De beste voorbereiding is een open, belangstellende houding.  

Welkom bij de Workshopcyclus Organisatieopstellingen

Als het voor jou de juiste tijd is om de kracht van organisatieopstellingen te ervaren ben je welkom om het zelf te ervaren.

Ga meteen naar INFO & AANMELDEN Workshopcyclus