Herstructurering: inzicht verbetert rendement en bespaart kosten

Hoewel ik al jaren meeloop, merkte ik toch dat ik begeleiding nodig had bij de herstructurering van mijn BV-groep. Ik weet zeker dat veel ondernemers baat hebben bij de expertise en bindende kwaliteiten van Anke Kootstra. Voor mij leverde de aanpak van Anke inzichten op over de samenhang tussen bedrijfseconomische, fiscale en financieel-juridische aspecten waarvan ik zeker weet die mij in de toekomst kosten besparen en rendement opleveren.

Afgelopen jaar stond ik voor de uitdaging in korte tijd een aantal belangrijke beslissingen te nemen over een herstructurering in mijn BV-groep. Hoewel ik al jaren meeloop, merkte ik toch dat ik begeleiding nodig had.  Doel van de hele operatie was een verhoging van commerciële slagkracht en mijn wens tot meer transparantie en vereenvoudiging van de juridische groepsstructuur. De herstructurering omvatte onder andere het decertificeren van aandelen, het juridisch fuseren en liquideren van groepsonderdelen, en het terugbrengen van intercompany-verhoudingen. Ook had ik een aantal vragen over mijn bedrijfsfinanciering. Omdat ik op zeker wilde spelen, heb ik Anke Kootstra ingeschakeld. 

Hoe Anke de herstructurering heeft aangepakt, vind ik bijzonder.  Ze heeft in korte tijd zaken helder, pakte echt de regie en trad op als projectmanager, in prettige samenwerking met zowel mijzelf als CEO als mijn CFO, accountant, notaris en fiscaal adviseur. Dat kán ze ook doen omdat ze kennis heeft van zowel het proces als de inhoud.

Daardoor kan ze ook met verschillende rollen goed uit de voeten: met die van financieel directeur/manager, maar zeker ook met die van fiscaal adviseur en die van bedrijfsjurist – waar veel bedrijven (inclusief het mijne) niet over beschikken.

Extra pluspunt is dat ze een vrouw is. Misschien klinkt het raar. Maar ik weet zeker dat zij juist door de inzet van haar vrouwelijke kwaliteiten een overall rol kan innemen en de scherpe kantjes van het proces kan afhalen. Want eigenlijk zijn er te veel haantjes, zeker in het bedrijfsleven. Die preken louter voor eigen parochie, en willen een statement maken. In mijn ervaring zijn vrouwen er gewoon beter in om zaken af te stemmen en zien zij ook beter het grotere en bredere belang van zaken. Dat heb ik ook gezien in haar inbreng tijdens onze samenwerking.

Ik weet zeker dat veel ondernemers baat hebben bij de expertise en bindende kwaliteiten van Anke Kootstra, ook bijvoorbeeld op afroep of op interim basis als financieel directeur. Haar begeleiding zal zeker het rendement verhogen! En voor mij leverde haar aanpak over de samenhang tussen bedrijfseconomische, fiscale en financieel-juridische aspecten inzichten op waarvan ik zeker weet die mij in de toekomst kosten besparen en rendement opleveren.

M. H., Directeur-eigenaar Technisch advies- en projectenbureau