Waarom je balans het hele jaar door aandacht verdient

15-04-2014

We rollen in een samenwerking. We vinden het niet altijd leuk om vragen te stellen. We willen dat de dingen eerlijk gaan. We hebben moeite om te verzinnen wat slim is om onderzoeken.

Lees hier waarom je balans het hele jaar door aandacht verdient.

Pictogram-0

Ondernemer(s) en bedrijf: basis

Ruben nam een slok van zijn koffie en haalde diep adem. Vanmiddag was het eindelijk zover. Hij, Peter en Michiel, de andere twee DGA’s (directeur-grootaandeelhouders, directeur-eigenaren), zouden hun jaarcijfers bespreken. De laatste jaren was dat niet vanzelfsprekend.

Jaarrekening: van accountant naar Kamer van Koophandel

Pictogram-4

Zakenpartners

Want de jaarrekening betekende vooral papierhandel. Hun accountant kwam op bezoek. Peter, Ruben, en ook Michiel sinds hij was toegetreden, moesten een handtekening zetten onder een document dat de accountant had opgesteld. De notulen of zoiets. En dan was er nog de jaarrekening. Ook daarop kwam hun handtekening te staan. Eigenlijk wist Ruben niet eens wie de jaarrekening altijd naar de Kamer van Koophandel stuurde. Diep van binnen zag Ruben steeds meer op tegen gesprekken met Peter en Michiel. Hij had wat printjes van de omzetcijfers gemaakt, dat gaf hem houvast.

Van mooie producten naar groei

Pictogram-5

Corebusiness-klanten-leveranciers

Toch zat het Ruben niet lekker. Toen hij en Peter gingen samenwerken leek het allemaal zo vanzelf te gaan. Ze hadden goed geld verdiend en hun bedrijf was flink gegroeid. Niet zo vreemd, want er was vraag naar hun mooie producten.

Tegenwoordig moesten ze meer moeite doen voor een offerte en de marges stonden onder druk. Tijd voor actie dus, vond Ruben.

Een moeilijk verhaal. Want het leek wel of Peter hem ontweek. Vond Peter het allemaal wel best, die paar jaar dat hij nog voor de boeg had? Of wilde hij een andere richting uit met het bedrijf? Ruben wist het eigenlijk niet.

En dan Michiel. Hij had zich bij hem en Peter aangesloten om hun acquisitie een extra boost te geven. Michiels’ humor kon Ruben wel waarderen. Maar of het aantal nieuwe klanten erdoor toenam?

Altijd klaarstaan

Pictogram-1

Comfortzone

Al die jaren had Ruben voor iedereen klaargestaan. Dag en nacht als het moest. Hij had er veel voldoening uit gekregen, maar de rek was er soms wat uit. Hij glimlachte bij de herinnering aan de reactie van die ene klant.

Tot enkele jaren geleden hadden ze alles nog zelf gefinancierd. Ze waren zo hard gegroeid dat ze tegenwoordig een bankfinanciering hadden. Niet dat hij de gesprekken had gedaan met de accountmanager. Hoe heette die trouwens ook weer, of hadden ze een nieuwe gekregen? Nee, onzeker als hij was of hij de goede dingen zou zeggen, was hij er maar wat blij mee geweest dat Peter dat wilde doen. Wie dat dan zou overnemen tegen de tijd dat Peter zou stoppen? Hhhmm…

De bank kijkt mee

Pictogram-6

Financiers

En sinds ze een financiering van de bank hadden was niets meer hetzelfde. Rubens’ vrouw Marjan had allerlei papieren van de bank moeten ondertekenen. Gelukkig had ze dat gedaan zonder hem al te veel vragen te stellen.

Ruben merkte dat zijn gedachten soms afdwaalden. Sinds hij vader was geworden, voelde hij meer dan ooit de druk om alle ballen in de lucht te houden. Marjan begon laatst over een nieuwe badkamer.

En af en toe was er dat stemmetje. Wat zou het voor thuis betekenen als het fout zou gaan…En wat als Peter, Michiel en hij er niet zouden uitkomen met het jaarplan?

Opgelucht

Tijdens het gesprek gebeurde het. Peter vertelde dat ze de laatste tijd tegen de banklimiet aanzaten. Ruben zuchtte eens diep en besloot zijn zorgen met Peter en Michiel te delen.

Pictogram-1

Comfortzone

Tot Rubens’ opluchting hoorde hij Peter zeggen: ‘Bedankt dat je dit ter sprake brengt. Zolang ik niet wist hoe, zei ik er maar niets over’.

En Michiel knikte voorzichtig en zei, deze keer zonder grijns op zijn gezicht: ‘Nu je dit zo vertelt, Ruben, merk ik dat ik er te lang van ben uitgegaan dat jullie het wel zouden regelen. Ik heb me nooit zo met cijfers beziggehouden. Toen ik toetrad als aandeelhouder heeft de bank de aankoop van aandelen mee gefinancierd. Dat is volgens mij de enige keer dat ik iemand van de bank heb gesproken. En weet je? Binnenkort zal de tweede keer zijn want ik ben me met Els aan het oriënteren op een huis.’

Goed Gesprek. Veel te lang geleden.

Pictogram-4-met-wit

Zakenpartners

Ruben, Michiel en Peter keken de tafel rond. En ineens durfden ze het aan. Een Goed Gesprek. Niet omdat hun samenwerking slecht was, maar omdat ze klaar wilden zijn voor veranderingen die op hun pad kwamen en nog zouden komen. Ze beseften dat het van zo’n gesprek al veel te lang niet gekomen was.

Wat er aan betalingen binnenkomt en wat er betaald moet worden: de liquiditeit

Pictogram-5

Corebusiness – klanten – leveranciers

Maar eerst het hier en nu. Ze waren het erover eens: de banklimiet in zicht is als een alarmfase oranje. Want het betalen van de belastingdienst en van het personeel konden ze echt

Ruben liet zich ontvallen: ‘Eigenlijk snap ik er niets van. We werken ons een slag in de rondte, dat zie je ook aan onze omzet. Kijk maar op deze prints. Maar hoe kan het dan dat we tegen de limiet aanlopen?’

Waarop Michiel zei: ‘Tja, we hebben een groot bedrag uitstaan bij klant X. Twee weken terug was ik daar. En guess what? Eén van hun grootste klanten is failliet gegaan. Ze kunnen ons voorlopig niet betalen. Om de order te krijgen ben ik akkoord gegaan met een betaaltermijn van 45 dagen. Dat is al langer dan de 30 dagen die in onze algemene voorwaarden staan. Maar ook die 45 dagen zijn al lang voorbij. Wat moeten er ermee…’.niet laten wachten. Ze beseften dat ze beter inzicht nodig hadden in wanneer ze leveranciers moesten betalen en wanneer ze betalingen van klanten konden verwachten.

‘Ik heb het gezien, ja’, zei Peter, ‘en daardoor valt onze factuur op X uit de financiering bij de bank. Kunnen we niet echt gebruiken.’

 
Borgtocht, pandrecht, hypotheekrecht, vermogensverklaring, achterstelling, financiële ratio’s etc etc

Pictogram-6

Financiers

En alle drie wilden ze meer weten over de impact van de zekerheden die ze aan de bank hadden gegeven, vermogensverklaringen, solvabiliteitsratio’s, pandrecht, hypotheekrecht, hun borgtocht, de achterstelling van de lening van Peter aan de BV, dat soort dingen. Zeker als ze verder zouden praten over hun toekomstplannen. Daarbij kwam: hun thuissituatie verschilde nogal.

De bank financiert het bedrijf, maar welke impact heeft het eigenlijk voor thuis?

Daar zaten ze dan. Drie directeur-eigenaren met hun individuele wensen en behoeften. Op hun eigen manier voelden ze zich alle drie met één been in de zaak, met één been thuis. Het bedrijf moest vet op de botten houden zodat het verder kon groeien. Maar ze wilden het thuis ook leuk houden.

Ruben: kostwinner

Pictogram-3

Geldstromen zakelijk – privé

Het inkomen van Ruben was het hoofdinkomen thuis sinds hij enkele jaren terug vader was geworden. En pas vader of niet, de hypotheeklasten liepen door. Inderdaad, een leuk idee van Marjan, een nieuwe badkamer. Maar wat zouden Michiel en Peter ervan vinden als hij zijn rekening-courant daarvoor zou gebruiken? En moest hij dat dan terugbetalen, mocht een dividenduitkering er niet inzitten? En hoe zat het fiscaal eigenlijk?

Peter: weduwnaar

Pictogram-7

Opvolgers

Peter vond, na het overlijden van zijn partner Tom, de tijd rijp om zich te gaan terugtrekken uit de dagelijkse gang van zaken op het bedrijf en meer te reizen. Misschien een goed moment om Ruben en Michiel te gaan introduceren bij Peters’ klanten. Op de uitnodiging van zijn private banker na het overlijden van Tom om eens te komen praten was hij nog niet ingegaan. Nog niet aan toe.

En trouwens, over de aflossing van de lening die hij aan de BV had verstrekt moesten ze het ook nog eens hebben, want hij wilde onderhand het geld wel vrijmaken.  Maar ja, de achterstelling liep nog. En de laatste keer deed de bank al moeilijk over de betaling van rente. Te gek voor woorden. Laat staan dat hij over aflossing zou moeten gaan praten. Als hij maar niet uit zijn slof zou schieten.

Michiel: samengesteld gezin

My Trusted Advisor -  Naasten

naasten – levenspartner

En Michiel? Die had er zijn handen vol aan om zijn aandacht te verdelen tussen zijn kinderen in puberleeftijd, zijn nieuwe vlam Els en het vinden van nieuwe klanten. Laat staan dat hij eraan toe kwam om te sporten. Hij was er nog niet uit hoe het zou moeten als hij en Els een huis zouden gaan kopen. Hoe zat het met zijn alimentatieverplichtingen? En hoe zouden zijn kinderen eigenlijk reageren?

Hoe het verder ging

Het verhaal van Ruben, Peter en Michiel, Marjan, Tom en Els is verzonnen. Maar tegelijkertijd uit het leven gegrepen, zoals je misschien zelf ervaart. Of zoals me ooit is toevertrouwd. Of zoals ik het in mijn werk heb waargenomen. En ook voor mij is herkenbaar wat een hoofdrolspeler zoal meemaakt. In deze aflevering of in een andere. Want ik ben ondernemer, partner van een ondernemer en partner in een samengesteld gezin.

En hoe gaat het met jou?

Pictogram-0

Ondernemer(s) en bedrijf: basis

Je hebt nu kennisgemaakt met een aantal hoofdrolspelers in dit verhaal. Het zal niet voor het laatst zijn dat je van hen hoort of leest. Voordat het zover is, heb je misschien de behoefte om eens over je eigen situatie te praten omdat er bij jou een vraagstuk of stressfactor speelt.

Of misschien wil je gewoon goed voorbereid zijn op aankomende veranderingen. Krijg extra inzichten en neem acties waarvan de impact aansluit bij jouw leef- en werksituatie.

Neem even de tijd voor jezelf om te ontdekken op welk terrein je een verlangen hebt en waarvoor je inspiratie kunt gebruiken voor een vervolgstap.

Ben je geïnteresseerd geraakt om te onderzoeken of je met me wilt werken?