Waarom ik niet zoveel kan met wat in marketingtaal ook wel ‘Persona’ wordt genoemd

25-10-2017

Over de vreugde van ondernemen vanuit liefde

Deze week is een goede week om weer eens stil te staan bij een diep besef:


Voor mij heeft het zin, en geeft het zin, om vanuit liefde te leven.

Voorbij aan dat wat meekomt met emoties zoals twijfel, onzekerheid, onveiligheid en tekort.

Een bericht dat ik ontving verraste me oprecht.
En ik had bijzondere ontmoetingen met bijzondere mensen.
Deze ervaringen vervulden me met diepe dankbaarheid.
Gaven me een perspectief dat niet eerder tot me doordrong.

Ook ik ben student aan de universiteit van het leven.

Nieuwe inzichten helpen creëren
Bewustwording stimuleren
Alternatieven helpen vinden bij tegenslag
Voelen, denken en doen (anders) met elkaar helpen verbinden

Iedere dag dat ik dat mag doen is voor mij een feest.

Ik geloof dat herkennen en erkennen van emoties mensen en organisaties beïnvloedt

En ik geloof dat het van onmisbare waarde is om ieder juridisch vraagstuk, ieder conflict met anderen en ieder innerlijk conflict om te beginnen als een zingevingsvraagstuk te benaderen.

Ongeacht of het een corporate zakelijk of een hoogstpersoonlijk vraagstuk betreft.

En daarmee lever ik mijn bijdrage aan levenskracht
Van mannen, vrouwen en organisaties.

Het is mijn bijdrage aan het leven zelf.
In flow.

In uiteenlopende situaties van transitie in werk en leven ????

Ik richt mijn energie niet specifiek naar criteria als leeftijd, vooropleiding, gender, saldo op een bankrekening, groepsstructuur in een concern, omzet, aantal FTE, hobby’s, gezinssamenstelling, favoriet vervoermiddel, noem maar op.
Dat soort factoren bestaan, jazeker.
En in marketingtaal vatten we de optelsom hiervan samen onder de noemer ‘Persona’.
Deze aspecten zijn voor mij niet van doorslaggevende betekenis.
Daarom kan ik er niet zo veel mee.

Mijn energie is gericht naar vrouwen en mannen met lef, die:

  • diepgang niet uit de weg gaan en
  • ernaar verlangen om minder te ‘moeten’ in de uitoefening van hun beroep, vaak als directeur-eigenaar (DGA), CEO, accountant, adviseur, advocaat, notaris of (account-/team-) manager en
  • ernaar verlangen om inzichten op te doen die hun dagelijkse leven en werk voorgoed kunnen veranderen

Het VerrijkingsLab van Financieren in BALANS is er voor zowel corporate zakelijke vraagstukken als hoogst persoonlijke vraagstukken.

Ik mag holding space bieden
Zodat gezien en gehoord wordt wat er óók is.
Zodat er ruimte voor verandering ontstaat
Ruimte voor het bereiken van andere resultaten

Iedere dag mag ik mijn creativiteit inzetten om creativiteit te laten stromen
Ondernemen vanuit liefde
En dat doe ik ook voor mijn lief kind, voor anderen onzichtbaar.

Of ik ooit bedacht heb dat ik dat op déze manier zou mogen doen?

Welnee

Hoe het voor mij is om te mogen leven en werken in afstemming?

Heerlijk

Hoe mooi is dat 

Wanneer je denkt dat ik iets voor je kan betekenen, ben je welkom om contact met me op te nemen.
Via deze link vind je mijn contactgegevens.