MKB Trend 2014 Gestapeld Financieren. Let op Gestapelde Zekerheden

28-01-2014

Al eens gehoord van de term ‘Gestapeld Financieren’? Dit fenomeen staat in de top 10 van MKB Trends in 2014, zo signaleren de media.

Als je onderneming een financieringsbehoefte heeft, dan heb je het er waarschijnlijk al eens met je accountant over gehad: waar moet ik zijn voor financiering? Welke financieringsbronnen zijn er? En welke zijn geschikt voor mijn bedrijf?

Gestapeld financieren | www.financiereninbalans.nl | www.mytrustedadvisor.nl | Anke Kootstra | Systemisch coach | Jurist financieel recht

Financieringsbronnen combineren

‘Gestapeld Financieren’ betekent het combineren van financieringsbronnen: eens verder kijken dan een old-fashioned bankfinanciering.

Ik ben zo vrij geweest om aan het stapeltje ook ‘werkkapitaal’ als financieringsbron toe te voegen. Want ook verbeteringen in het werkkapitaal kunnen leiden tot een verruiming in de liquiditeit en een betere financierbaarheid van groei.

Wat een coachend jurist van doen heeft met werkkapitaal? Meer dan je misschien denkt.

FIB Visuele weergave signature system- 5. corebusiness blauw op witWant de eerste winst in het werkkapitaal is al te behalen door het maken van doelgerichte, meetbare, haalbare en acceptabele afspraken met klanten en met leveranciers. En dan ook nog eens aantoonbaar.

Van omzet naar inkomsten

Commerciële inspanningen gaan haast naadloos over in een juridisch traject. Van offerte via levering naar – hopelijk – betaling. Dat juridisch traject kan het verschil maken tussen een inbare en een niet-inbare vordering. Tussen een schuldeiser die – concurrent – naar zijn geld kan fluiten of een schuldeiser die wel op tijd is voldaan. Het maakt verschil of je omzet tot inkomsten leidt. Want hoe rendabel een marge ook mag zijn, zonder betaling van de factuur geen winst.

Commitment van de directeur-eigenaar verlangd, maar: wat is dat?

FIB Visuele weergave signature system- 3. interactie blauw op witOok ‘eigen geld’ als financieringsbron is aan de stapel financieringsbronnen toegevoegd. Eigen geld van de directeur-eigenaar (m/v) wel te verstaan. Want hoe innovatief financieringsbronnen ook mogen zijn, de inbreng van eigen middelen zal ook in 2014 onontbeerlijk zijn, is te verwachten.De meeste financiers, bank of niet, verlangen nu eenmaal vaak commitment van de directeur-eigenaar. 

Vraag iemand op straat wat commitment betekent en de kans is groot dat hij of zij het begrip commitment koppelt aan begrippen als inzet, belofte, betrokkenheid en bevlogenheid.

Financiers verstaan er iets specifieks onder. Ze meten commitment voornamelijk af aan de bereidheid van een directeur-eigenaar (m/v), en diens mogelijkheden, om eigen geld in de onderneming te stoppen. En daaraan zal de invoering van de Flex-BV niet veel afdoen. Dat wil overigens niet zeggen dat je iedere eis klakkeloos zou moeten inwilligen. Goed voorbereid is er meer bespreekbaar dan je wellicht denkt.

Enfin. Eventueel met hulp van je accountant hoop je een optimale (combinatie van) financieringsvormen in jouw situatie te vinden.

Denk op tijd aan de juridische kant van je financiering

Denk ook op tijd aan de juridische kant van je bedrijfsfinanciering. Ook als je een old-fashioned bankfinanciering hebt.

En als de laatste verbouwing van je woonhuis alweer een paar jaar geleden is afgerond.

Let op Gestapelde Zekerheden.

Gestapeld financieren zekerheidsrechten | www.financiereninbalans.nl | www.mytrustedadvisor.nl | Anke Kootstra | Systemisch coach | Jurist financieel rechtZekerheidsrechten zijn er in allerlei juridische soorten en maten. Met zeer verschillende gevolgen voor degene die zekerheid stelt, voor de begunstigde. En voor derden, zoals handelscrediteuren.

Het lijstje is niet uitputtend. Meetekenen zegt op zichzelf niets. En let op: zekerheden kunnen aan elkaar gekoppeld zijn.

Zorg dat je een deugdelijke inventarisatie beschikbaar hebt over de vraag voor welke verplichtingen je huidige zekerheidsrechten gelden.

En ja, het komt voor dat een mededeling in de jaarrekening over het bestaan en/of de omvang van zekerheden niet strookt met de juridische realiteit.

Voorkom dat je ongemerkt macht uit handen geeft

Zorg ervoor dat je weet hoe zekerheidsrechten in jouw situatie op elkaar inwerken. Zekerheidsrechten kunnen elkaar versterken zonder dat je er erg in hebt gehad bij het ondertekenen van de akte.  Ook als je zelf ondernemende accountant, (belasting-, corporate finance-, hypotheek)adviseur, advocaat of notaris bent. En dat kan, maar hoeft niet per se iets te zeggen over de intenties van de begunstigde van het zekerheidsrecht.

Uit ervaringen in mijn praktijk kan ik je verzekeren dat het geld kan kosten en niet bijdraagt aan vertrouwen in de mensheid als een ondernemer op een onbewaakt moment de gevolgen ondervindt van een juridische interactie waarop hij of zij niet bedacht was. Denk bijvoorbeeld aan een wijziging van de juridische structuur van je organisatie, een herstructurering of reorganisatie of bij gebeurtenissen in de privésfeer zoals echtscheiding of overlijden.

 

Borgtocht ‘versterkt’

FIB Visuele weergave signature system- 2. levenspartners blauw op witWat veel ondernemers niet weten is wat een ‘versterkte borgtocht’ betekent. En evenmin weten ze of zij zelf te maken hebben met de mogelijke financiële impact hiervan op hun thuisbasis. Vooral komt dit voor bij ondernemers die hun overnamefinanciering in een aandelenoverdracht of inkoop in een praktijk hebben geregeld bij dezelfde bank als de bank die een (deel-)financiering voor hun woning heeft verstrekt.

De ‘versterkte borgtocht’ is een berucht voorbeeld van een situatie waarin een ondernemer bij het ondertekenen van een  borgtocht veel meer macht uit handen blijkt te hebben gegeven dan hij of zij had gedacht. Ongemerkt.

En let op: of er een kopje ‘zakelijke borgtocht’ of ‘particuliere borgtocht’ boven de akte staat maakt in dit opzicht als zodanig geen verschil.

Dia5Wisselwerking met privé-situatie zakenpartners

Een ander voorbeeld is een onverwachte wisselwerking met privé financiering van jouzelf of van één of meerderen van je zakenpartners. Omdat jullie privé bij dezelfde bank bankieren bijvoorbeeld.

Dat je de juridische reikwijdte van zekerheden die jij hebt gesteld of nog gaat stellen zelf niet steeds paraat hebt begrijp ik goed. Het is je corebusiness waarschijnlijk niet en je hebt andere dingen aan je hoofd.

Dagelijkse praktijk: impact en interactie blijft (te) vaak onopgemerkt

Maar de dagelijkse praktijk is ook dat een accountant of een (belasting-, corporate finance-) adviseur, financieel planner of hypotheekadviseur niet steeds de juridische reikwijdte van zekerheden en de interactie opmerkt tussen een bedrijfsfinanciering en een privéfinanciering, en tussen zakelijke en persoonlijke zekerheidsrechten. 
En hetzelfde geldt voor menig advocaat en notaris.

En voor het goede begrip: kan dat ook niet altijd opmerken vanuit zijn of haar perspectief.

Meer inzicht krijgen in de juridische kant van bedrijfsfinanciering?
Iets concreets te bespreken?

Denk eens aan een Impactgesprek.

Disclaimer

Dit artikel is informatief van aard. Deze informatie vervangt op geen enkele manier juridisch advies in een concrete individuele situatie. Financieren in Balans Meer Cash Meer Flow ®  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens doen of niet-doen op grond van dit artikel.