Workshopcyclus Organisatieopstellingen Tilburg

Workshopcyclus Organisatieopstellingen Tilburg

Stel je voor dat ook jij kunt ervaren wat organisatieopstellingen voor je kunnen betekenen, zoals:

 • Het stimuleren van rendement door verhelderd inzicht in wat er (onbewust) speelt IN en OM de organisatie waarin je functioneert of die je begeleidt.
 • Besparen van (vergader-)tijd, (advies-)kosten, ombuigen van onrust en (onderhuidse) frustratie naar focus en daadkracht door het ontdekken van visuele, non-verbale emotionele inzichten aanvullend aan rationele, verbale informatie.
 • De effectiviteit in communicatie en samenwerking vergroten

www.financiereninbalans.nl | Voordelen organisatieopstelling | Anke Kootstra

Voor groot en kleine organisaties. Voor ieder next level

Organisatieopstellingen zijn toepasbaar bij ieder next level in zakelijke groei zoals starten (product-, merk-, klantgroep-) innovatie, samenwerken, (bedrijfs-)financiering, participatie, fusie, herstructurering en bedrijfsopvolging.

Ongeacht of de organisatie waarin je functioneert of die je begeleidt groot of klein is, en actief is for-profit of not-for-profit.

Waarom nu?

 • Omdat slimme ondernemers, (corporate) organisaties en adviseurs alles doen wat passend is om te kunnen meedoen in de omslag van normen, waarden en gedachten uit de old economy naar waardecreatie in de new economy
 • Omdat T-shaped vaardigheden onmisbaar zijn voor mensen die professionaliteit belangrijk vinden
 • Omdat de inspiratie die organisatieopstellingen geeft ook energie kan geven in de context van andere zakelijke en persoonlijke relaties

www.financiereninbalans.nl | Daarom nu organisatieopstelling | Anke Kootstra

Vraag je je af of een organisatieopstelling wel bij je past? 
Kijk dan eerst hier. Je bent welkom om contact op te nemen zodat we samen bekijken of deelname aan een Workshop Organisatieopstellingen de beste optie voor je is.

Kom Inspiratie voor Impact op Innovatie opdoen!

 • Wil je ontdekken of je wel op de goede koers zit?
 • Wil je inzicht in wat voor jou een goede positie is om in te nemen in de grote of kleine organisatie waarin je functioneert of die je begeleidt?
 • Wil je ervaren welke stap voor jou in de goede richting is om te kunnen doorpakken, als je weet dat je een stap moet gaan zetten maar twijfelt over welke?
 • Wil je vrij en schoon afscheid nemen van een relatie die ‘onaf’ voelt of voorbij groeien aan een ingrijpende gebeurtenis, bijvoorbeeld bij een reorganisatie, samenwerking of calamiteit?
 • Wil je de dynamiek in je organisatie, of in de organisatie die je begeleidt, beter begrijpen en beïnvloeden?
 • Wil je dat cliënten (of klanten, hoe je je afnemers ook noemt) gemakkelijker voor jouw (nieuwe) product of dienst kiezen?
 • Ben je ondernemer, manager of adviseur en wil je een krachtige techniek leren?

Als je antwoord ‘ja’ is dan is deze Workshopcyclus Organisatieopstellingen ‘Inspiratie voor Impact op Innovatie’ iets voor jou!

Button Ja ik heb interesse in deelname aan een Workshop OrganisatieopstellingenDoelgroep

Iedereen die van nabij te maken heeft met  bedrijven en organisaties en vanuit zijn of haar eigen functie wil kijken naar het geheel van het organisatiesysteem.

Klik hier om je direct aan te melden.

 Waarom (organisatieopstellingen bij) Financieren in BALANS?

In de ruim 25 jaar dat ik als (bedrijfs-) jurist  heb gewerkt met ondernemers, bankiers, accountants, (belasting-, corporate finance en andere) adviseurs, veelal voor MKB en zakelijk topsegment, heb ik iets belangrijks ontdekt.

Er zijn vraagstukken in en om grote en kleine organisaties waarbij op het allerbeste antwoord of advies niets aan te merken is.

En waar het allerbeste antwoord of advies tóch onvoldoende aanknopingspunten biedt voor het bereiken van een structurele oplossing.

In mijn werk in de corporate financiële sector verdiepte ik me in de interdisciplinaire samenhang tussen juridische, bedrijfseconomische, fiscale aspecten voor het beste resultaat voor mijn cliënten waaraan ik vanuit die functie kon bijdragen.

En ik ontdekte dat die aanpak vaak wel, maar lang niet altijd, eraan bijdroeg dat er beweging ontstaat of blijft in vraagstukken die voor mensen en organisaties wezenlijk zijn.

En oh boy, wat voelde ik frustratie daarover!

Ook omdat ‘declabarele uren maken’ telkens weer de meetlat leek te zijn in de financieel-juridische sector.
En omdat ik me een slag in de rondte werkte.
Aan declarabele tijd geen gebrek.
Zeker, ik vond het plezierig wanneer door mij geleverde inspanningen op waarde werden geschat.
Maar vele uren verschenen niet op mijn urenstaten.
Want ik vond dat ik het niet kon maken om die tijd in rekening te (laten) brengen.

Ik maakte ze teveel mee.
Situaties waarin ik het idee had dat nóg verder uitpluizen van rechtspraak en literatuur, en nóg meer argumenten fijnslijpen, niet wezenlijk van toegevoegde waarde zou zijn voor een structurele oplossing.

En ik wilde graag op een andere manier in contact komen met de ambities, verlangens en ideeën van mensen en organisaties. Vele verhalen hoorde ik hierover aan.
En ik kon er te weinig mee doen.

Op een dag werd ik wakker.
Ik ontdekte dat ik het Anders wilde.
En dat ik mezelf en mijn gedrag op sommige momenten niet meer terugkende.

Copy of Website www.financiereninbalans.nl foto 800 x 300 met font Ultra pg 28 Helvetica pg 21 vet

En wat ik deed was dit:

Allereerst: ik realiseerde me dat het Genoeg was.
De prijs van die ontdekking was hoog, maar is het me dubbel en dwars waard geweest.

Er moest Iets gebeuren.
En ik creëerde mijn eigen plek.
Door mijn eigen bedrijf te starten. Toen nog Kootstra Juristerij. Leuk spannend en eng spannend.

Laagdrempelig. Ambachtelijk. Onorthodox, zoals ik vaak in een glimlach weerspiegeld zag.
En bij menigeen in een gefronste wenkbrauw.

En vervolgens bracht mijn pad me jaren later óók bij verdieping en opleiding in systemische (organisatie-) opstellingen. Want ik merkte dat het toevoegen van deze invalshoek andere inzichten en oplossingsrichtingen aan het licht kan brengen.

En ik vond herkenning.

Vanuit het verleden. Dankzij uiteenlopende, plezierige én nare, ervaringen die ik meemaakte. Als medewerker, (‘te vroeg op een plek terechtgekomen’) leidinggevende, adviseur, opdrachtnemer, ondernemer of partner van een ondernemer.
En voor de toekomst.
Ervaringen met systemische (organisatie-)opstellingen geven richting.

Met elkaar trainen van ons onbewust leervermogen

Deze Workshopcyclus Organisatieopstellingen is erop gericht om ook anderen gelegenheid te bieden tot kennismaken met de kracht van organisatieopstellingen en met elkaar trainen van ons onbewuste leervermogen.

Deze Workshopcyclus is een onderdeel van de methodiek van Financieren in BALANS Meer Cash Meer Flow ®.

O ja. En rechtspraak zie ik nog geregeld. Maar ik neem informatie eruit anders op dan vroeger. Tegenwoordig draag ik ook een systemische leesbril ;).

Waarom nu?

 • Omdat slimme ondernemers, (corporate) organisaties en adviseurs alles doen wat passend is om te kunnen meedoen in de omslag van normen, waarden en gedachten uit de old economy naar waardecreatie in de new economy
 • Omdat T-shaped vaardigheden onmisbaar zijn voor mensen die professionaliteit belangrijk vinden
 • Omdat de inspiratie die organisatieopstellingen geeft ook energie kan geven in de context van andere zakelijke en persoonlijke relaties

Voordelen

Stel je voor dat ook jij kunt ervaren wat organisatieopstellingen voor je kunnen betekenen, zoals:

 • Het stimuleren van rendement door verhelderd inzicht in wat er (onbewust) speelt IN en OM de organisatie waarin je functioneert of die je begeleidt
 • Besparen van (vergader-)tijd, (advies-)kosten, ombuigen van onrust en (onderhuidse) frustratie naar focus en daadkracht door het ontdekken van visuele, non-verbale emotionele inzichten aanvullend aan rationele, verbale informatie 
 • De effectiviteit in communicatie en samenwerking vergroten

 

Ervaringen met Financieren in BALANS

Testimonial 7 Verbinding houden met gevoel

Testimonials Website www.financiereninbalans.nl foto 800 x 300 met font Ultra pg 28 Helvetica pg 21 vet(8) Opstellingenwerk was

Testimonial 3 Praktisch bruikbaar

 

Data Workshopcyclus ‘Inspiratie voor Impact op Innovatie’

De cyclus omvat 5 avondworkshops elk met een thema
Er is ruimte voor 20 deelnemers per avond

 

 

Thema’s

Salespagina Q & A en thema 200x200(Door-)starten

Welke professionele- en levenservaring wil met je meegaan wanneer jij jouw volgende stap zet?  Je zou kunnen zeggen: integratie van professionele ervaring in je CV vanuit systemisch perspectief.

Dit thema gaat ook over de ordening van eerdere (werk-) ervaringen zodat je schoon en vrij kunt (door-) starten.

NB. Dit thema is geschikt voor starters, mensen in een tussenfase waarmee ze ‘iets moeten’ én mensen met ruime ervaring. Deze avond is ook geknipt voor jou, als je het gevoel hebt:

Je zou me <beroep x> kunnen noemen, maar dat is precies niet (meer) wat ik wil op dezelfde manier’.

 Button Aanmelden organisatieopstellingen Doorstarten

Salespagina Q & A en thema 200x200(1)Innoveren

Welke positie nemen jij en je (nieuwe) product en/of klant(groep) en/of merk in ten opzichte van elkaar zodat jullie aantrekkelijk zijn voor elkaar? Hoe ver of hoe dichtbij is dat? Wat zou vanuit systemisch perspectief het effect zijn van verschillende scenario’s?
Welke omgevingsfactoren spelen mee en welke daarvan zijn wezenlijk?

NB Dit thema gaat over de kernactiviteit, de corebusiness van je onderneming, het benutten van groeipotentieel.

 Button Aanmelden Organisatieopstellingen Innoveren

Salespagina Q & A en thema 200x200(3)Samenwerken

Welke positie nemen jullie in ten opzichte van elkaar om jullie (beoogde) tijdelijke, gelegenheidssamenwerking of structurele samenwerking het best tot haar recht te laten komen?
Hoe nemen jullie een betrouwbare positie in?

Ook als de chemie klopt blijft het spannend.

Wat geeft steun als er factoren zijn die een verlammende werking hebben?

NB. Dit thema omvat bijvoorbeeld ook franchise, samenwerken in een BV, projectsamenwerking

 Button Aanmelden organisatieopstellingen samenwerken

Salespagina Q & A en thema 200x200(4)Financieren

Hoe maak je keuzes in bedrijfsfinanciering door een bank, familie of andere financiers van vreemd of eigen vermogen, investeerders, subsidieverstrekkers of met crowdfunding die meer kracht geven?

Autonomie is dierbaar.

Wie is er voor wie? Wat vraagt aandacht om de balans in geven en nemen tussen de onderneming , ondernemer(s), financiers, investeerders, subsidieverstrekkers, de ‘crowd’ in orde te houden?

 Button Aanmelden Organisatieopstellingen Financeren

Salespagina Q & A en thema 200x200(5)Opvolgen

Hoe geven de opvolger en de overdrager vorm aan (bedrijfs-) opvolging zodat de opvolging kracht geeft: aan de organisatie, aan hen die komen en hen die gaan en wie of of wat nog meer bij de opvolging betrokken is?

Dit thema gaat over ontdekken wat steun geeft aan loslaten en ruimte geven aan het bereiken van bestemming.

 Button Aanmelden Organisatieopstellingen Bedrijfsopvolging

Programma

 • 18.30 u Ontvangst deelnemers 
 • 19.00 u Aanvang programma
  • Korte introductie Organisatieopstellingen in relatie tot het thema van die avond.
  • Afhankelijk van de ingebrachte vragen is er naar verwachting ruimte voor 2 opstellingen. Als er meer vragen zijn dan maak ik hieruit een keuze om mee te werken tijdens deze avond. Bij minder vragen of als er tijd over is, dan is er binnen de tijd ruimte voor andere oefeningen in systemisch opstellingenwerk.
 • 22.00 u Afronding
 • 22.15 u Einde
  • Voor belangstellenden is er de mogelijkheid tot een drankje na afloop

 
Locatie

Jan van Besouw foto

Cultureel Centrum Jan van Besouw

Thomas van Diessenstraat 1
5051 RJ Goirle (bij Tilburg)

Tel +31135343400

Routebeschrijving

Parkeren is gratis naast het gebouw met gebruik van een parkeerschijf

Investering

Voor deelnemers die zich aanmelden voor 1, 2, 3, 4 of 5 avonden van deze Workshopcyclus bedraagt het investeringsbedrag EUR 197,00 ex BTW per deelnemer per avond.

De genoemde bedragen zijn inclusief koffie & thee & drankje en wat lekkers daarbij.
Er is geen onderscheid in het investeringsbedrag voor deelnemers die een vraag inbrengen en andere deelnemers.

BonusTestimonials Website www.financiereninbalans.nl foto 800 x 300 met font Ultra pg 28 Helvetica pg 21 vet

Aantal deelnemers

Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers per avond.

Bonus

Voor deelnemers die zich uiterlijk op 22 mei 2016 inschrijven voor alle 5 avonden van deze Workshopcyclus Organisatieopstellingen omvat hun aanmelding de mogelijkheid om in een Workshop Starten met het BALANS Management Canvas © te ervaren hoe we juridisch én energetisch in balans brengen van overeenkomsten en transacties dichterbij kunnen brengen.
Maak je gebruik van deze bonus, dan is het enige dat deelname aan deze workshop Starten met het BALANS Management Canvas © je kost: tijd en prioriteit!

Datum: donderdag 30 juni 2016
Locatie: regio Tilburg
Tijd: 10.00 u – 16.00 u

Deelnemers aan de Workshop Starten met BALANS Management Canvas © mogen erop vertrouwen dat de inhoud van het programma voldoende rekening houdt met hun individuele leerwensen.

Het is niet een vereiste dat leerwensen in de Workshop Starten met BALANS Management Canvas © over precies dezelfde vraag of situatie gaan als het onderwerp wat jou ertoe brengt om deel te nemen aan de Workshopcyclus Organisatieopstellingen ‘Inspiratie voor Impact op Innovatie’.

Bij de Workshop Starten met het BALANS Management Canvas © op 30 juni 2016 is plek voor maximaal 15 deelnemers.
Als er meer belangstellenden zijn dan komt er een extra dag Workshop Starten met het BALANS Management Canvas ©.

Voorkennis / voorbereiding

Voor deelname aan deze Workshopcyclus is geen specifieke voorkennis, ervaring of voorbereiding noodzakelijk.
De beste voorbereiding is een open, belangstellende houding.

Geen juridisch advies

De informatie die voor, tijdens en eventueel na een organisatieopstelling aan het licht komt, besproken en/of onbesproken, is – hoe waardevol ook – niet bestemd als juridisch advies en niet geschikt als juridisch advies.

Algemene voorwaarden

Deelnemers die zich aanmelden voor een of meer workshops in de Workshopcyclus Organisatieopstellingen verklaren met hun aanmelding akkoord te gaan met de toepasselijkheid en inhoud van de Algemene Voorwaarden voor begeleiding van Systemische Opstellingen van Financieren in BALANS.

De button hieronder biedt de mogelijkheid om de voorwaarden in te zien, te downloaden en te printen.

button Download algemene voorwaarden (PDF-bestand)

BALANS Garantie

Het besluit of je je door deel te nemen aan de Workshopcyclus Organisatieopstellingen blootstelt aan ervaringen die niet alleen verandering, maar ook transformatie te weeg kunnen brengen is aan jou.

Voor mij is het in orde om voor deze Workshopcyclus Organisatieopstellingen een BALANS Garantie af te geven zoals hieronder beschreven.

 • Voorwaarden BALANS Garantie*:
 • Een beroep op BALANS Garantie is van toepassing en neem ik in behandeling als je mij uiterlijk de volgende werkdag na afloop van de eerste Workshopavond Organisatieopstellingen waaraan je (volledig) deelnam schriftelijk / per mail vertelt dat je er een beroep op wilt doen.
 • En natuurlijk stel ik telefonisch of persoonlijk contact op prijs. Als er iets dwars zit waarin ik iets kan betekenen dan gaat mijn voorkeur ernaar dat we dit ook (spoedig) persoonlijk of telefonisch bespreken.
 • Een beroep op BALANS garantie betekent in deze context dat je een creditfactuur van mij ontvangt en wat je aan mij hebt betaald voor de Workshopcyclus Organisatieopstellingen terug ontvangt.
 • Graag luister ik naar wat vanuit jou verteld wil worden over wat het was dat je niet is bevallen. Het delen van ervaringen dient als moment om te leren wat er te leren valt.
 • Als je je had ingeschreven voor de gehele cyclus én gebruik hebt gemaakt van de bonus (Workshop Starten met het BALANS Management Canvas ©)  dan komt met het beroep op BALANS garantie je recht om gebruik te maken van de bonus te vervallen.

Als het jouw tijd is voor Inspiratie door organisatieopstellingen

Je bent een klik verwijderd van het ervaren wat systemische (organisatie-)opstellingen voor jou kunnen betekenen.
Klik op de onderstaande button om direct aan te melden.

button aanmelden workshopcyclus organisatieopstellingen

Ja, wacht even. Ik voel toch nog een ‘maar’

www.financiereninbalans.nl Q&AWaar kan ik meer lezen over organisatieopstellingen?
Steeds meer mensen ontdekken de kracht van organisatieopstellingen. Ook grote organisaties en executives in en buiten Nederland. Lees verder via de link: Steeds meer Directies en stakeholders ontdekken het.

www.financiereninbalans.nl Q&AIk ben niet zo’n geitenwollensokkentype maar een nuchter mens. Zijn organisatieopstellingen dan wel iets voor mij?
Spiritueel persoonlijk en zakelijk leiderschap is geen hype maar een universele bron voor levenskracht, professionaliteit en ondernemerschap. Hetzelfde geldt voor energetisch in balans houden van overeenkomsten, transacties en relaties.

www.financiereninbalans.nl Q&AHet thema van de Workshopavonden is maar met zo’n kort steekwoord benoemd. Biedt deelname dan wel voldoende relevante stof voor mij?
Het steekwoord is bedoeld als kapstok. De universele principes waarmee we werken en het scala aan praktische oefeningen bieden meer dan voldoende houvast om de Workshops inhoud te geven die voor alle deelnemers relevant kan zijn.  En denk je er na afloop  anders over? Laat het me weten. En er is een BALANS garantieregeling van toepassing voor je eerste Workshopavond!

www.financiereninbalans.nl Q&AIk weet (nog) niet welke vraag ik moet of kan inbrengen. Of misschien komt mijn vraag niet aan de beurt. Brengt deelnemen aan de Workshopcyclus mij dan voldoende?
De beste voorbereiding is een open, belangstellende houding.
Als je voelt dat je erbij moet zijn, dan ben je welkom om deel te nemen.

Als het de juiste tijd is voor een vraag vanuit jou, dan merken we dat vanzelf. En dan ontdekken we wat de vraag voor jou is in dat moment.

En als er bij jou geen vraag opkomt of de tijd laat niet toe dat we (ook) op jouw vraag ingaan, geen nood!
Telkens weer blijkt dat systemische (organisatie-) opstellingen inzicht geven en helende werking hebben voor alle deelnemers. Ongeacht of je degene bent die een vraag heeft ingebracht, of stand-in bent voor de vraag van iemand anders of ‘gewoon’ toeschouwer.

Je zou de eerste niet zijn als je merkt dat een vraag vanuit jou ineens blijkt te zijn opgelost.

www.financiereninbalans.nl Q&AOrganisatieopstellingen werken met systeemenergie. Hoe betrouwbaar is de informatie uit systemische (organisatie-) opstellingen?
Hoewel de methode al jaren succesvolle resultaten laat zien is er meer niet dan wel bekend over de exacte werking ervan.
Opmerkelijk is dat waarnemingen niet afhankelijk blijken van individuele levensverhalen van mensen die als stand-in waarnemingen verwoorden (‘representanten’) maar gekoppeld zijn aan de plek waar de stand-in zich bevindt. Zonder dat de representant ook maar iets hoeft te weten over feitelijke details.

De theorievorming is echter nog in een beginstadium.
In zijn promotieonderzoek onderzocht Wim Jurg in 2010 de bruikbaarheid van merkopstellingen. (Handelseditie ‘Unravelling Branding Systems’). Over de resultaten van dit onderzoek is ook te lezen in ‘Het verbindende veld, organisatieopstellingen in de praktijk’, auteur Jan Jacob Stam (Bert Hellingerinstituut Nederland).
Verder kan ik naar verwijzen naar (promotie-)onderzoek van Cécile Oosting over trauma’s in organisaties.
Literatuur over systemische (organisatie-)opstellingen is onder andere te vinden bij Uitgeverij Noorderlicht.
Of vraag me naar meer of andere leestips.

www.financiereninbalans.nl Q&AHeb je een andere vraag?
Blijf er niet mee rondlopen en stel je vraag per mail of telefoon.

Niet-weten is ook…een risico nemen

Testimonial 6 Verduren fijne energie

button Ja ik ben eraan toe om in actie te komen